Vertrouwenspersoon | ZPS

Voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag

De vereniging vindt het belangrijk dat er iemand is die door de leden in vertrouwen genomen kan worden. Zo`n vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van ontstane conflicten. Ook is hij aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen die binnen de vereniging te maken heeft met ongewenst gedrag.
Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk maar kennen geen geheimhouding. Dat het belangrijk kan zijn om soms ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en jouw toestemming
gebeuren. De VCP zijn geen onderdeel van het bestuur en handelen op
onafhankelijke basis. Alle meldingen worden wel (anoniem) gerapporteerd aan 2 leden van het bestuur. Echter, in het geval van strafbare feiten, of als het bestuur van mening is dat de veiligheid van de leden van de vereniging in het geding komt, kan en mag de klacht niet anoniem gerapporteerd worden.
De functie van de VCP is een initiatief van het NOC*NSF. Je kunt daarom ook
contact opnemen met het Centrum Veilige Sport met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen.


Centrum veilige sport Nederland is bereikbaar via:

Meer informatie:
www.centrumveiligesport.nl
www.youtube.com/nocnsf

Even voorstellen: Lisa Hogendoorn-van Zwienen, vertrouwenspersoon van ZPS

Mijn naam is Lisa Hogendoorn. Ik woon met mijn man Andre en zoon Huub in Stolwijk en de tweede is op komst. In het dagelijks leven ben ik als reumatoloog in opleiding aan het werk in Rotterdam. Geheimhouding is voor mij dus een bekend begrip, alles wat we bespreken blijft vertrouwelijk onder ons. Als je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie), schroom dan niet om contact met mij op te nemen middels vertrouwenspersoonzps@gmail.com.