Covid-19 | ZPS

Protocol de Hofstee

De wedstrijden gaan eindelijk beginnen. Helaas gaat dit de komende tijd wel anders zijn dan we voorheen gewend waren. De KNZB heeft op haar website een wedstrijd protocol gemaakt. We willen jullie verzoeken om dit allemaal uitgebreid te lezen en je hier ook aan te houden: KNZB protocol  Wedstrijd Protocol de Hofstee  ZPS heeft samen […]

Maatregelen 2020

Mei 2020 Het Coronavirus treft natuurlijk ook het reilen en zeulen van onze vereniging. Verreweg het belangrijkste daarbij is natuurlijk de gezondheid van onze leden en hun sociale omgeving. Daarom zullen wij er alles aan doen om de mogelijkheden die er zijn om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren zo veilig mogelijk te laten verlopen. Vanaf […]